Medical Services Norway
Company Logo Company Logo Company Logo

Internett Banner

Siste Nytt

Nye regler for oppfølging av sykmeldte (02.09.2014)
Fra 1. juli 2014 ble reglene for oppfølging av sykmeldte revidert.
De viktigste endringene er at arbeidsgivers rapporteringsplikt til NAV ved 9 ukers avvikles, og at NAV ikke lenger skal sanksjonere arbeidsgiver. Hovedfokuset i oppfølgingen skal være på samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på den enkelte arbeidsplass, og ikke på skjemaer og sanksjoner.

Ordningene med oppfølgingsplaner og dialogmøter er videreført, men oppfølgingen skal i større grad tilpasses behovet i hvert enkelt tilfelle. Det er f.eks. ikke lenger krav til obligatorisk dialogmøte når arbeidstakeren bare er gradert (delvis) sykmeldt. I slike tilfeller skal møtet kun avholdes når partene mener det er behov for det.

Det er ikke lenger krav om at sykmelder og bedriftshelsetjeneste alltid skal delta i dialogmøtet. Møtet skal være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker, men andre aktører skal kobles inn dersom partene ønsker det. Bedriftshelsetjenesten kan være en av disse aktørene, og vår erfaring er at det i mange tilfeller kan være hensiktsmessig at bedriftshelsetjenesten deltar i sykefraværsoppfølgingen. Ta gjerne kontakt med oss for nærmere samtale rundt dette!

Du kan lese mer om de nye reglene i brosjyren Oppfølging av sykmeldte.


 


Offshore / Medsite
Les mer ...

HMS-konsulenter
Les mer ...

Bedriftshelsetjeneste

Vi leverer et bredt spekter av HMS-tjenester innenfor områdene arbeidsmedisin og helse, ergonomi, yrkeshygiene, psykososialt/organisatorisk og kurs/opplæring.

Les mer ...

 
 
 
NESTE KURS: Grunnkurs i arbeidsmiljø, Haugesund


Ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg er i forskrift til Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålagt opplæring i HMS. Det er også anbefalt at andre aktører og grupper som i sin virksomhet møter arbeidsmiljøproblemer gjennomfører grunnopplæring i HMS. Vårt kurs dekker alle pålagte krav til opplæring og inkluderer også en oppgave som skal løses i egen virksomhet. Det gis mulighet til å få veiledning av oss i forbindelse med oppgaveløsningen.

Tidspunkt:
9. - 10. og 23. september 2014 (kl. 8.30 - 15.30) 
Sted:
Haugaland HMS, Longhammarveien 7, Haugesund 
Kontakt:
Tlf 52 70 74 70  
Pris:
Kr 5.400,- for kunder med fast avtale, kr 6.450,- for andre, inkl. kursmateriell og servering.  
Ledig:
Ledige plasser | Påmelding
 

SAMARBEIDSPARTNEREAktuelt

Er du vår nye økonomisjef? (26.08.2014)
International SOS søker en dyktig og ambisiøs økonomisjef til en spennende og utfordrende stilling i et internasjonalt selskap. 
Les mer ...
 
 
 
Kurs for offshorebransjen (25.08.2014)
Vi arrangerer kurs for offshorebransjen - nå også i Haugesund!   
Les mer ...
 
 
 
International SOS Stavanger på spennende oppdrag (12.08.2014)

Les mer ...
 
 
 
Jørgen Skavlan kommer til årets HMS-konferanse (11.08.2014)
Sett av dagen - torsdag 13. november.
Les mer ...
 
 
 
Maksimalt O2-opptak - et mål for helsetilstanden (22.07.2014)

Les mer ...
 
 
 
Storsamling i Rosendal (26.05.2014)
Fra fredag til lørdag i forrige uke var Kokstad BHT, Stavanger BHT og Haugaland HMS samlet i vakre Rosendal.
Les mer ...
 
 
 
Strålende stafettdag i Bergen (28.04.2014)
Kokstad BHT stilte lag under Bergen City Marathon sist helg. Spreke deltakere var med på stafetten.
Les mer ...
 
 
 
Eldre nyheter ...